Pages

*Dekho in ki aankh macholi*

Sunday, September 26, 2010
kaale kaale badal ghir ke
Dekho boondain bar saayain

Suraj bhi chup chup jaaye
Aur badal shoor machayain

Suraj phir jhaankain jhilli se
Aur chupke se muskaye

Yeh aankh macholi dekho kaise
Din bhar khailay jaayain

Ek idhar toh doja ghayab
Peeche ko chup jaaye

Kabhi halki phuwar aur suraj
Yeh aapas mein mil jaaye

Phir karke kuch kaana phoosi
Mujhko yeh darayee

San san hawain aur garaj
Mere dil ko dhadka jaayain

Though not initially meant to be, this poem sounds like a nursery rhyme :)